Ενισχύεται η επιτροπή αξιολόγησης καταγγελιών του υπουργείου Οικονομικών

Ενισχύεται η επιτροπή αξιολόγησης καταγγελιών του υπουργείου Οικονομικών
Σε ενίσχυση με πρόσθετο προσωπικό της τριμελούς επιτροπής που εξετάζει τις καταγγελίες σε βάρος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών προχωρεί η ηγεσία του υπουργείου, καθώς έχει προκύψει πως ο όγκος των καταγγελιών είναι πολύ μεγάλος και η διεκπεραίωσή τους καθυστερεί.

Η επιτροπή αξιολόγησης καταγγελιών που εδρεύει στην Αθήνα και έχει κατά τόπον αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της χώρας αποτελείται από τρεις Οικονομικούς Επιθεωρητές οι οποίοι εξετάζουν το περιεχόμενο των καταγγελιών και των σχετικών στοιχείων (αρχικών ή συμπληρωματικών), που υποβάλλονται σε βάρος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Όλες οι καταγγελίες των πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων κ.λπ. σε βάρος των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών διαβιβάζονται στη γραμματεία της επιτροπής και το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους εξετάζονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές. Σοβαρές δε καταγγελίες εξετάζονται άμεσα και κατά προτεραιότητα.

Ακολούθως η επιτροπή κρίνει ποίες υποθέσεις οδηγούνται προς έλεγχο στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου και ποιες μπαίνουν στο Αρχείο, εφόσον αξιολογούνται ως προφανώς αόριστες, αβάσιμες ή ασήμαντες.

Σημειώνεται πως η επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης επί των καταγγελιών που αφορούν σε πειθαρχικά αδικήματα υπαλλήλων του υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων που επισύρουν ποινικές κυρώσεις, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων.

Αξιολόγηση