Ένας στους τρεις υπερχρεωμένους ζητά βοήθεια από τους γονείς για να τα βγάλει πέρα

Ένας στους τρεις υπερχρεωμένους ζητά βοήθεια από τους γονείς για να τα βγάλει πέρα
Περίπου ένας στους τρεις οφειλέτες αναγκάζεται να αποζητά τη συνεισφορά των εργαζόμενων ή συνταξιούχων γονέων του, πολλές φορές και υπερήλικων με μικρές συντάξεις, όπως προκύπτει από τις συναντήσεις νομικών συμβούλων της ΕΚΠΟΙΖΩ με υπερχρεωμένους οφειλέτες.

Αυτό αναφέρθηκε σε εκδήλωση της ΕΚΠΟΙΖΩ σχετικά με το κόστος διαβίωσης μέσα στην κρίση όπου παρουσιάστηκε και έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αλλαγή του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων έχει επηρεάσει, όπως είναι φυσιολογικό, και την διατροφή τους οδηγώντας τους σε φθηνότερες επιλογές τροφών.

Τα στελέχη της ΕΚΠΟΙΖΩ έκαναν εκτενή αναφορά στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον καθορισμό του κόστους διαβίωσης στην κρίση.

Κατά τη διαχείριση φακέλων υπερχρεωμένων οφειλετών στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, σε ένα ενδεικτικό δείγμα 100 ατόμων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα άτομο ορίζουν κατά μέσο όρο το ποσό των 536 ως απαραίτητο για τη διαβίωσή τους, δύο άτομα το ποσό των 817 ευρώ, τρία άτομα το ποσό των 1.071 ευρώ, τέσσερα άτομα το ποσό των 1.257 ευρώ, πέντε άτομα το ποσό των 1.500 ευρώ

Σε όλες τις περιπτώσεις δεν συνυπολογίζεται το ενοίκιο.

Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από την εν λόγω έρευνα είναι ότι παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ομοιομορφία ανάμεσα στις επιμέρους περιπτώσεις νοικοκυριών σε αντίθεση με τον προσδιορισμό του κόστους διαβίωσης από τα ελληνικά δικαστήρια, όπου συναντάται, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, μεγάλο εύρος αποκλίσεων.

Όπως ανέφεραν τα στελέχη της ΕΚΠΟΙΖΩ, φαίνεται ότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν κατασταλάξει στον τρόπο υπολογισμού των βιοτικών δαπανών του οφειλέτη.

Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με νόμο ιδιωτικής αφερεγγυότητας.

Σταδιακά, μόλις τα τελευταία χρόνια, η λογική της ανθρώπινης αξιοπρέπειας επικράτησε της λογικής της μέγιστης ικανοποίησης των πιστωτών καθώς ενώ το εισόδημα και η περιουσία του οφειλέτη είναι εύκολα αποτιμητά και αποδείξιμα, οι βιοτικές ανάγκες παρουσιάζουν μεγάλη δυσχέρεια στον προσδιορισμό του κόστους τους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ αποφάσισε να προχωρήσει σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και να λειτουργήσει ένα φόρουμ επικοινωνίας με σκοπό τη θέσπιση «Οικογενειακών Προϋπολογισμών Αναφοράς» με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων (διατροφολόγων, ειδικών οικιακής οικονομίας, δικηγόρων, οικονομολόγων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) που θα έχει ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων του ελληνικού νοικοκυριού.

Αξιολόγηση