Το Δημόσιο θα πληρώνει τόκους υπερημερίας 8%

Το Δημόσιο θα πληρώνει τόκους υπερημερίας 8%
Προθεσμία δύο μηνών για τις οφειλές προς τους ιδιώτες από το Δημόσιο για την εξόφληση λογαριασμών για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών δίνει Οδηγία της ΕΕ η οποία τίθεται σε εφαρμογή από το ερχόμενο Σάββατο.

Η Οδηγία ορίζει ότι μετά την παρέλευση αυτών των χρονικών ορίων θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα στο Δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προστατεύσει με την εν λόγω Οδηγία κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που κατά τεκμήριο αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους για ταχεία πληρωμή.

Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις χώρες που δεν θα έχουν ενσωματώσει την εν λόγω Οδηγία μέχρι το ερχόμενο Σάββατο.

Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της χώρας μας, ζητώντας να την υποχρεώσει να εφαρμόσει την κοινοτική νομοθεσία, ενώ οι πολίτες δικαιούνται να προσφύγουν στην ελληνική Δικαιοσύνη διεκδικώντας τα εκ της κοινοτικής νομοθεσίας απορρέοντα δικαιώματά τους.

Αξιολόγηση