Μείωση λειτουργικού κόστους στον ΟΑΕΕ

Μείωση λειτουργικού κόστους στον ΟΑΕΕ
Μείωσε το λειτουργικό του κόστος ο Οργανισμός Ασφάλισης Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και τον οργανωτικό εξορθολογισμό των υπηρεσιών του.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, έχει επιτευχθεί ένα ετήσιο όφελος της τάξης των 2.300.000 ευρώ από τις συστεγάσεις καταστημάτων και υπηρεσιών του σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, υλοποιήθηκε πρόγραμμα συστέγασης μέσω μεταφοράς 36 καταστημάτων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα ακίνητα του ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας σε ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργικές δαπάνες.

Αξιολόγηση