Απαραίτητο το εργόσημο για εργάτες γης

Απαραίτητο το εργόσημο για εργάτες γης
Ευκαιρία ασφάλισης για όλους τους εργάτες γής να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ δίνει η διοίκησή του, ακόμη κι αν έχουν μία ημέρα ασφάλισης με εργόσημο για το έτος 2012. Σύμφωνα με τον νόμο από 1-9-2011 το εργόσημο, αποτελεί υποχρεωτικό τρόπο αμοιβής των εργατών γης και ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται αποκλειστικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο.

Επειδή, κατά την εφαρμογή του μέτρου του εργόσημου το 2012 δημιουργήθηκαν προβλήματα, διότι πολλοί εργοδότες και εργάτες γης δεν το χρησιμοποίησαν, εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία: οι εργάτες γης που ήσαν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ασφαλίζονται για ολόκληρο το έτος 2012 με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού λιγότερες των 150 ημερών εργασίας. Οι παρακρατηθείσες εισφορές μέσω εργοσήμου συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου, για το ίδιο έτος.

Για το σκοπό αυτό ο ΟΓΑ θα αποστείλει ειδοποιήσεις προς τους ενδιαφερόμενους τον Απρίλιο 2013, για την καταβολή των υπολειπόμενων ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2012.

Μέχρι την αποστολή των ειδοποιήσεων από τον ΟΓΑ, όσοι εργάτες γης μέσα στο έτος 2012 πραγματοποίησαν μέσω εργοσήμου λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας μπορούν να απευθυνθούν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ, του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να πληροφορηθούν το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβάλουν μέσω Αγροτικής Τράπεζας, με το ειδικό έντυπο ΑΤΕ (ΚΜΠ 639).

Οι εργάτες γης που θα καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές για το έτος 2012 θα έχουν δικαίωμα για άμεση χορήγηση βιβλιαρίου υγείας και ειδικά οι εργάτες γης υπήκοοι τρίτων χωρών θα λάβουν σχετική βεβαίωση για ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

Στον αντίποδα, οι εργάτες γης που δεν πραγματοποίησαν ούτε μία ημέρα εργασίας με εργόσημο δεν θα είναι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για το 2012.

Αξιολόγηση