Αύξηση εξαγωγών τον Ιανουάριο

Αύξηση εξαγωγών τον Ιανουάριο
Αύξηση εξαγωγών αλλά και εισαγωγών σημειώθηκε τον Ιανουάριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε αύξηση 3,0% και ανήλθε σε 1.284,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.247,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 2.344,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.299,4 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 1,9%.

Κατά το δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων μειώθηκε κατά 4,6%.

Αξιολόγηση