Καθαρά κέρδη 505,5 εκατ. ευρώ για τον ΟΠΑΠ το 2012

Καθαρά κέρδη 505,5 εκατ. ευρώ για τον ΟΠΑΠ το 2012
Καθαρά κέρδη 505,5 εκ. ευρώ ανακοίνωσε σήμερα η ΟΠΑΠ ΑΕ, έναντι 537,5 εκ. ευρώ το 2011 (μείωση 6,0%). Τα Καθαρά κέρδη δ' τριμήνου ήταν αυξημένα κατά 4,3% στα 133,8 εκ. ευρώ λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εσόδων και χαμηλότερης φορολογίας.

Οι συνολικές πωλήσεις το 2012 μειώθηκαν κατά 8,9% στα 3.971,6 εκ. ευρώ, έναντι 4.358,5 εκ. ευρώ το 2011 κυρίως λόγω των μειωμένων πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

Κατά το διάστημα του δ' τρίμηνου του 2012 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,025,5 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 11,8% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2012 διαμορφώθηκαν στα 673,8 εκ. ευρώ, έναντι 734,2 εκ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 8,2%.

Η πτώση είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των εξόδων διάθεσης καθώς και τη μείωση του ποσοστού διανομής κερδών των παιχνιδιών ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ & ΚΙΝΟ.

Κατά το δ' τρίμηνο 2012, τα EBITDA μειώθηκαν κατά 5,8%, στα 174,2 εκ. ευρώ, από 185,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, βελτιώνοντας την τάση του εννεάμηνου (πτώση κατά 9,0%), κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού διανομής κερδών του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό δαπανών διάθεσης και διοίκησης.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού το 2012, ήταν μειωμένες κατά 14,0% στα 1.495,7 εκ. ευρώ, έναντι 1.738,9 εκ. ευρώ το 2011 λόγω κυρίως της μείωσης των πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ που επηρεάστηκε από τη συνεχιζόμενη εγχώρια οικονομική ύφεση.

Το δ' τρίμηνο 2012 οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 20,8% στα 367,2 εκ. ευρώ έναντι 463,7 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι πωλήσεις αριθμολαχείων το 2012, μειώθηκαν κατά 5,5% σε 2.475,9 εκ. ευρώ, από 2.619,6εκ. ευρώ το 2011, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΚΙΝΟ (4,3%) και του ΤΖΟΚΕΡ (9,9%). Κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου 2012, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν σε 573,6 εκ. ευρώ μειωμένα κατά 4,3%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε την Πέμπτη 07.03.2013 να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14.06.2013, τη διανομή για τη χρήση 2012 συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20.06.2013, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 01.07.2013.

Αξιολόγηση