Δεν υποχρεούται σε πόθεν έσχες ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ

Δεν υποχρεούται σε πόθεν έσχες ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Δεν προβλέπεται από το νόμο υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στην περίπτωση της ΕΛΣΤΑΤ, όπως προκύπτει από έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη.Ρουπακιώτης:Δεν υποχρεούται σε πόθεν έσχες ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ

Ο κ. Αντώνης Ρουπακιώτης επικαλείται έγγραφο του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προς το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το οποίο, «υποχρέωση για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης υφίσταται μόνο όταν τούτο ρητά προβλέπεται από τον νόμο και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην περίπτωση της ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τον ιδρυτικό της νόμο 3832/2010 και τους τροποποιητικούς αυτού νόμους 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012 και 4072/2012».

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι «υποχρέωση για υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης θα ανακύψει βεβαίως για τον Πρόεδρο και για οποιονδήποτε υπάλληλο της ΕΛΣΤΑΤ, εφόσον συμμετάσχουν ως πρόεδροι ή μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών κλπ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3213/2003».

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για το ενδεχόμενο να μην έχει υποβάλει δήλωση «πόθεν έσχες» ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέας Γεωργίου και με την επισήμανση, εκ μέρους του βουλευτή, ότι ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ παραπέμπεται για παραποίηση στατιστικών στοιχείων.

Αξιολόγηση