Το Σάββατο υπογράφεται η σύμβαση για τη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα

Το Σάββατο υπογράφεται η σύμβαση για τη λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα
Υπογράφεται το Σάββατο 9 Μαρτίου, στην Πτολεμαΐδα, η σύμβαση για την ανάθεση κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5».

Όπως επισημαίνεται, το έργο, συμβατικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα εδώ και πολλά χρόνια και είναι η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις.

Η νέα μονάδα θα είναι η πλέον σύγχρονη και περιβαλλοντικά φιλική της ΔΕΗ, με καύσιμο τον τοπικό λιγνίτη.

Πρόκειται για μια λιγνιτική μονάδα με την πλέον σύγχρονη διαθέσιμη τεχνολογία, ισχύος 660 μεγαβάτ + 140 μεγαβάτ για τηλεθέρμανση, η οποία θα αποτελέσει Μονάδα Βάσης, θα αντικαταστήσει παλαιές, ρυπογόνες και χαμηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικές μονάδες και θα διασφαλίσει την προμήθεια θερμικής ενέργειας στην τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας.

Οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της ικανοποιούν τις πλέον αυστηρές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία της θα ενισχύσει αποτελεσματικά την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, ώστε να στηριχθεί και να ενισχυθεί και η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Γενικότερα, θα αναβαθμισθεί το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με μία πολύ μεγάλη μονάδα που θα αξιοποιεί τα εγχώρια κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου, θα δημιουργηθούν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, ενώ στις εργασίες θα εμπλακούν άμεσα ή έμμεσα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της μονάδας, θα απασχοληθούν έως και 3.000 άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία της το μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 250 άτομα.

Ταυτόχρονα, ένα πλήθος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής αναμένεται να παράσχουν υλικά και υπηρεσίες τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας.

Η νέα Μονάδα θα εξασφαλίζει υψηλότερες ενεργειακές και οικονομικές επιδόσεις με την χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας, ίδιας με αυτήν που χρησιμοποιούν οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες.

Συνολικά, θα βελτιωθεί η περιβαλλοντική απόδοση της ΔΕΗ, γιατί η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει παλαιές και ενεργοβόρες Μονάδες, επιτυγχάνοντας μείωση της κατανάλωσης κατά 40%, ενώ αντίστοιχη θα είναι και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) και πολύ μεγαλύτερη εκείνη των ρύπων (SOx και NOx, κατά 60% και σωματίδια κατά 90%).

Παράλληλα, η νέα Μονάδα θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων. Το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με παλαιές που είναι αντιοικονομικές εξασφαλίζοντας ηλεκτρική ενέργεια σε νοικοκυριά, βιομηχανίες και επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Αξιολόγηση