Αναστολή συντάξεων ΟΓΑ για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Αναστολή συντάξεων ΟΓΑ για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
Στην αποστολή 9.000 ενημερωτικών επιστολών σε συνταξιούχους που διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν δηλώσει τον ΑΦΜ ή/και τον ΑΜΚΑ τους ή είναι λανθασμένα καταχωρημένοι στο Μητρώο Συνταξιούχων προχώρησε ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Οι συνταξιούχοι που θα λάβουν την ενημερωτική επιστολή του ΟΓΑ θα πρέπει να ελέγξουν αν αναγράφονται στην επιστολή ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ τους ή αν οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι σωστοί.

Στην περίπτωση που δεν αναγράφονται ή δεν είναι σωστοί, θα πρέπει να προσέλθουν έως 29/03/2013 στον Ανταποκριτή του τόπου κατοικίας τους, για να δηλώσουν το σωστό ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ προσκομίζοντας:

A) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, σε περίπτωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης του ΑΦΜ,

B) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ, σε περίπτωση διόρθωσης ή συμπλήρωσης ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος θα πρέπει να απευθυνθούν προηγουμένως σε οπουδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ), για να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση ΑΜΚΑ, έχοντας απαραιτήτως μαζί τους, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην επιστολή για την χορήγηση ΑΜΚΑ.

Επισημαίνεται ότι, η σύζυγος θα πρέπει να δηλώνει το δικό της ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και όχι του συζύγου της.

Σε περίπτωση που οι συνταξιούχοι δεν ανταποκριθούν στην συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ έως τις 29 Μαρτίου, ο ΟΓΑ θα προχωρήσει σε αναστολή της καταβολής της σύνταξης από την 1η Μαΐου.

Αξιολόγηση