Κατασχέσεις μισθών μέσω… e-mail

Κατασχέσεις μισθών μέσω… e-mail
Σε ταχύτερες κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών καταθέσεων μέσω e-mail και σε εξπρές - πλειστηριασμούς κινητής και ακίνητης περιουσίας για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο προχωρά το υπουργείο Οικονομικών σε μια προσπάθεια να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία πάνω από 2 δισ. ευρώ εντός του έτους από τη δεξαμενή των οφειλών.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το Έθνος της Κυριακής, θεσπίζει κίνητρα με διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων σε όσους φορολογούμενους αποδεχθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και σπεύσουν να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους με την Εφορία πριν από την κοινοποίηση της οριστικής πράξης επιβολής των χρηματικών κυρώσεων, καταβάλλοντας τους πρόσθετους φόρους που τους καταλογίστηκαν για φορολογικές παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή:

-Ορίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, καταθέσεις, επιδοτήσεις, εισπράξεις από πώληση αγαθών κ.α.) από λογιστήρια επιχειρήσεων, καταναλωτές και τις τράπεζες με ηλεκτρονικά μέσα.

-Για πρώτη φορά θεσπίζεται η νόμιμη υποχρέωση προς άμεση καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεων του που έχουν καταταγεί επί πλειστηριάσματος ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τη δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών με στόχο την αποφυγή της καθυστέρησης στην είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το μέτρο ισχύει αναδρομικά για παλαιότερες και εκκρεμείς μη τελεσίδικους πίνακες κατάταξης προκειμένου να γίνει άμεση είσπραξη και των δημοσίων εσόδων που «λιμνάζουν» επί χρόνια στο Ταμείο Παρακαταθηκών.

-Προβλέπεται ξεκαθάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 55 δισ. ευρώ και που η συντριπτική πλειονότητά τους κρίνεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης.

-Δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους πριν από την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις έχοντας λάβει γνώση των αποτελεσμάτων του ελέγχου καταβάλλοντας μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα στο 1% σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ρύθμιση ισχύει για τις υποθέσεις οικονομικού έτους 2008 και παλαιότερα.

-Καθιερώνεται η επιλογή προς έλεγχο των υποθέσεων, για τις οποίες επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν.

-Παρατείνεται η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για δύο επιπλέον έτη εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου εντός του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις.

Αξιολόγηση