Αξιολόγηση του προσωπικού στα πλαίσια της συγχώνευσης Εθνικής- Eurobank

Αξιολόγηση του προσωπικού στα πλαίσια της συγχώνευσης Εθνικής- Eurobank
Τη διαβεβαίωση ότι νέος διευρυμένος ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας σκοπεύει να χειριστεί το χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας ενοποίησης των Εθνική- Eurobank με τον πλέον ευέλικτο τρόπο, με στόχο να ελαχιστοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις τυχόν κοινωνικές επιπτώσεις στους υπαλλήλους και των δύο τραπεζών λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες δυσχερείς συνθήκες παρέχει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίας Κόλλια Τσαρουχά, σχετική με τη συγχώνευση Εθνικής- Eurobank και τις επιπτώσεις στα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων τους.

Στις ανησυχίες που έχει διατυπώσει η βουλευτής για το ενδεχόμενο να απολυθούν 10.000 εργαζόμενοι, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι κάτι τέτοιο «δεν ευσταθεί», διότι- όπως διευκρινίζει- ο αριθμός των 53.000 εργαζομένων αφορά το άθροισμα του προσωπικού των δύο Ομίλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μάλιστα, στο εξωτερικό υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχει κοινή παρουσία όπως η Τουρκία, η Αλβανία, η Ουκρανία, η FYROM κ.α. ενώ, όπως επισημαίνεται, το σύνολο του προσωπικού των δυο Ομίλων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 22.814 εργαζόμενους.

Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει, επίσης, ότι «προτίθεται να προβεί σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού, με απώτερο σκοπό την αύξηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και απόδοσης του προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι απασχόλησης του προσωπικού του διευρυμένου Ομίλου θα καθορίζονται και θα πληρούν τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία».

Σε ότι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η ΕΤΕ αναφέρει ότι «κύρια πηγή συνεργειών προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στη Ν.Α. Ευρώπη, όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Δεύτερη σημαντική πηγή συνεργειών προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (π.χ. προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κλπ) και πληροφοριακών συστημάτων (απόσυρση παρωχημένων συστημάτων πληροφορικής, μετάβαση στο βέλτιστο σύστημα των δύο τραπεζών)».

Αναφέρεται δε, στο έγγραφο ότι «στην Ελλάδα, ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία του στις επιμέρους αγορές, με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες».

Αξιολόγηση