Λειτουργεί ξανά η σελιδας της "Διαυγειας"

Λειτουργεί ξανά η σελιδας της "Διαυγειας"
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος Διαύγεια. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το πρόβλημα λύθηκε μετά την αποκατάσταση της βλάβης στα κυκλώματα οπτικών ινών στο δίκτυο του ΟΤΕ. Πλέον, η διαθεσιμότητα των εφαρμογών του συστήματος Διαύγεια (εφαρμογή επισκόπησης/αναζήτησης πράξεων και εφαρμογή αναρτήσεων για Φορείς) λειτουργεί κανονικά.
Αξιολόγηση