Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων προχωρά την Τρίτη το Δημόσιο

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων προχωρά την Τρίτη το Δημόσιο
Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας, ύψους 1,25 δισ. ευρώ, θα προχωρήσει την Τρίτη το Ελληνικό Δημόσιο. Στόχος είναι αρχικά η άντληση 1,625 δισ. ευρώ, ενώ με τις συμπληρωματικές ανταγωνιστικές προσφορές το ποσό μπορεί να αυξηθεί έως τα 2 δισ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα διενεργήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, ποσού 1.250 δισ. ευρώ, λήξεως 11 Ιανουαρίου 2013.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς, ενώ θα γίνουν αποδεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές που θα αντιστοιχούν στο 30% της έκδοσης.

Αξιολόγηση