Η Societe Generale ψάχνει την έξοδο

Η Societe Generale ψάχνει την έξοδο
Η γαλλική τράπεζα Societe Generale έχει μειώσει τη χρηματοδοτική γραμμή της προς τη θυγατρική της Γενική Τράπεζα και εξετάζει δυνατές στρατηγικές εξόδου της από την ελληνική οικονομία, δήλωσαν αναλυτές που συναντήθηκαν με τον οικονομικό διευθυντή της Societe Generale.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι ο οικονομικός διευθυντής της γαλλικής τράπεζας Μπερτράν Μπαντρ τους είπε ότι τη Societe Generale την απασχολεί όσο και την Credit Agricole- τη γαλλική τράπεζα που είναι μητρική της Εμπορικής Τράπεζας- μία στρατηγική εξόδου από την Ελλάδα.

Τόσο η Γενική όσο και η Εμπορική έχουν αποκτήσει πρόσβαση στη χρηματοδότησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο του μηχανισμού βοήθειας της ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance, ELA), επιτρέποντας έτσι τη μείωση της χρηματοδότησης από τις μητρικές τους τράπεζες.

Αξιολόγηση