Που πάνε τα κονδύλια 35,9 εκ. ευρώ που έρχονται από την ΕΕ

Που πάνε τα κονδύλια 35,9 εκ. ευρώ που έρχονται από την ΕΕ
Κονδύλια ύψους 35,9 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη στο πλαίσιο των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τρίτες χώρες. Το ποσό αυτό φτάνει περίπου τα 70 εκατ. ευρώ με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μεγάλο μερίδιο της χρηματοδότησης, απορρόφησαν έξι παραγωγικοί φορείς, στο σύνολο των 20 που χρηματοδοτήθηκαν σε όλη την Ε.Ε., καταδεικνύοντας «τη συντονισμένη προσπάθεια που καταβάλλεται για την προβολή της εικόνας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών τους».

Αξιολόγηση