Ας τους φωτίσει ο Αγιος Αφροδίσιος

Ας τους φωτίσει ο Αγιος Αφροδίσιος
Αν κοιτάξετε το ημερολόγιο , η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τον Άγιο Αφροδίσιο. Ετσι σε μια τέτοια μέρα που "στήνεται" η νέα κυβέρνηση, καλό θα είναι ο Αγιος να βάλει το χέρι του και να τους φωτήσει να επιθλέξουν τα καλύτερα πρόσωπα για αυτό το σκοπό.

Και ασφαλώς είναι λογικό οι εν δυνάμει υπουργοί και υφυπουργοί να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας να χτυπήσει το τηλέφωνο από το γραφείο του Σαμαρά.

Ως … αφροδισιακή η εξουσία έχει εξάψει την … πίστη και τα … νεύρα. Για την ιστορία πάντως αναφέρουμε ότι ο εξ Αιγύπτου Αφροδίσιος, μαθητής του Σέργιου Παύλου, προσπάθησε να δημιουργήσει εκκλησία στην Μπεζιέ της Γαλλίας αλλά τελικά μαρτύρησε.

Έφτασε δηλαδή στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιε. Αγίασε πάντως … όπερ έστι ότι δικαιώθηκε θρησκευτικά και ιστορικά.Λέτε να την πάθουν και κάποιοι "σίγουροι" υπουργοί σήμερα;

Αξιολόγηση