Μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα κατα 5,6%

Μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα κατα 5,6%
Εκ διαμέτρου αντίθετη πορεία με το αγροτικό εισόδημα ανά εργαζόμενο στην ΕΕ, το οποίο σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά μέσο όρο 7%, ακολούθησε το γεωργικό εισόδημα στην Ελλάδα το οποίο μειώθηκε κατά 5,6%.

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καθηγητή κ. Γιώργο Παπαστάμκο και με βάση στοιχεία της Κομισιόν, η παρατηρούμενη μείωση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα οφείλεται στο γεγονός ότι ο όγκος της γεωργικής παραγωγής το 2011 παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2010 (+0.3%). Παράλληλα, σημειώθηκε μικρή αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγωγής σε πραγματικούς όρους.

Η πτώση του εισοδήματος οφείλεται και στο γεγονός ότι η αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 9%, λόγω της αύξησης κατά 11% στις τιμές, ενώ ο όγκος παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το 2010.

Οι πιο αξιοσημείωτες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στις ζωοτροφές (κατά 14%), την ενέργεια και τα λιπαντικά (κατά 17%) και τα λιπάσματα (κατά 5%). Εξίσου σημαντική ήταν και η αύξηση κατά 39% των φόρων επί της παραγωγής όταν σε επίπεδο ΕΕ παρέμειναν -κατά μέσο όρο- αμετάβλητοι.

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο σε επίπεδο ΕΕ ήταν το αποτέλεσμα της αύξησης στο εισόδημα των συντελεστών παραγωγής κατά 4% (λόγω της αύξησης στον δείκτη όγκου κατά 2% και στις πραγματικές τιμές κατά 5%) και της ήπιας μείωσης στις εισροές γεωργικής εργασίας (-3%).

Αξιολόγηση