Μηνυτήρια αναφορά κατά της ΤτΕ από ΕΒΕΑ και ΕΕΑ

Μηνυτήρια αναφορά κατά της ΤτΕ από ΕΒΕΑ και ΕΕΑ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κατέθεσε, τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην Τράπεζα της Ελλάδος, σχετικά με την κακή διαχείριση και απώλεια μεγάλου τμήματος των αποθεματικών του Επιμελητηρίου, λόγω της αγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς καμία απολύτως έγκριση ή έστω και απλή ενημέρωση του Ε.Β.Ε.Α.

Η ταυτόχρονη με το Ε.Β.Ε.Α. κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.), καταδεικνύει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος συστηματικά έβλαψε με τον ίδιο τρόπο, ακόμη περισσότερους φορείς, ενώ ο νόμος της δίνει τη διακριτική ευχέρεια να διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους με τρόπο που να διασφαλίζει τα συμφέροντά τους.

Σημειώνεται ότι από τις ενέργειες αυτές της ΤτΕ προκύπτει δραματική μείωση της αξίας των διαθεσίμων του Ε.Β.Ε.Α., τα οποία από 10.973.888,49 ευρώ, είναι πλέον μόλις 3.061.499,04 ευρώ στις 18/04/2012.

Σε ότι αφορά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ το ύψος των επενδεδυμένων διαθεσίμων κεφαλαίων του ανερχόταν στο ποσό των 9.453.079,45 ευρώ, στις 19/01/2012 η αγοραία αξία τους έφθανε μόλις στο ποσό των 3.671.206,23 ευρώ. Με την ανταλλαγή των ομολόγων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, το ποσό ανέρχεται μόλις στα 2.761.518,39 ευρώ.

Αξιολόγηση