Οδηγίες για να έχουμε πιο γρήγορα το εκλογικό αποτέλεσμα

Οδηγίες για να έχουμε πιο γρήγορα το εκλογικό αποτέλεσμα
Επείγον έγγραφο, με το οποίο προτείνει διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση του χρόνου λήψης των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους αναμετάδοσής τους, απέστειλε προς τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και τους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο προτείνει συγκεκριμένα να χρησιμοποιηθεί το fax, για την αποστολή και λήψη των εκλογικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι τηλεφωνικές συνδέσεις του Δικτύου «Σύζευξις» των υπηρεσιών των δήμων και των Περιφερειών (όπου φυσικά υπάρχει δίκτυο «Σύζευξις»), έτσι ώστε να εκμηδενιστεί και το τηλεπικοινωνιακό κόστος της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η μετάδοση με fax, προτείνεται να βρεθούν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι μετάδοσης, οι οποίοι όμως πρέπει να αφήνουν το «ίχνος» της μεταδιδόμενης πληροφορίας (όχι, όμως, τηλεγράφημα ΟΤΕ).

Επίσης, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, θα χρησιμοποιηθούν και τα 5.000 κινητά τηλέφωνα που θα δοθούν σε εκλογικούς αντιπροσώπους. Η χρήση τους σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, καθώς επιτεύχθηκε από πολύ νωρίς η συγκέντρωση αντιπροσωπευτικού δείγματος από το σύνολο της επικράτειας, δίνοντας στο υπουργείο Εσωτερικών τη δυνατότητα να παρουσιάζει από πολύ νωρίς μία εικόνα που να προσεγγίζει τα τελικά αποτελέσματα.

Τέλος, με απόφασή του, ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης, ύψους 1.000.000 ευρώ, για την αποζημίωση στους λειτουργούς και υπαλλήλους που αποδεδειγμένα απασχολούνται με την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξιολόγηση