Ανησυχεί για τις δεσμεύσεις της στις ΑΠΕ η Κομισιόν

Ανησυχεί για τις δεσμεύσεις της στις ΑΠΕ η Κομισιόν
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα έκκληση στα κράτη- μέλη της ΕΕ για αυξημένη παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να επιτύχει μερίδιο 20% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020.

Η επιδίωξη αυτή μπορεί να επιτευχθεί κατά οικονομικώς συμφέροντα τρόπο, μόνο εάν όλες οι σήμερα ασκούμενες πολιτικές εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη- μέλη και εάν συγκλίνουν τα καθεστώτα στήριξης, τονίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή ενθαρρύνει μια ευρύτερη χρήση των μηχανισμών συνεργασίας που περιέχονται στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι μηχανισμοί συνεργασίας επιτρέπουν στα κράτη μέλη να επιτύχουν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους, εμπορευόμενοι μεταξύ τους την παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι -για παράδειγμα- ένα κράτος μέλος αγοράζει αιολική ή ηλιακή ενέργεια από άλλο κράτος- μέλος ή από τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ. Αυτό μπορεί να είναι φθηνότερο από την παραγωγή ηλιακής ή αιολικής ενέργειας στο εσωτερικό της χώρας.

Η Επιτροπή συνιστά βελτιώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο και τονίζει ότι μια ενοποιημένη περιφερειακή αγορά στις λεγόμενες χώρες του Μαγκρέμπ (βόρειοδυτική Αφρική) θα διευκόλυνε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην περιοχή και θα έδινε στην Ευρώπη τη δυνατότητα να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές.

Για τον χρονικό ορίζοντα πέραν του 2020, αναγνωρίζει ότι χωρίς κατάλληλο πλαίσιο η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα επιβραδυνθεί. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να προβλέπει περισσότερη καινοτομία και μείωση του κόστους, ώστε οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταστούν ελπιδοφόρος επενδυτικός τομέα για ανάπτυξη.

Η Επιτροπή τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστούν το ταχύτερο δυνατόν ορόσημα για το 2030. Τα ορόσημα αυτά αναμένεται να επιτρέψουν στους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να είναι σε αυξανόμενο βαθμό ανταγωνιστικοί παίκτες στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.

Πηγή:www.axiaplus.gr

Αξιολόγηση