Ο δρόμος της ανάπτυξης περνάει μέσω Ακτίου

Ο δρόμος της ανάπτυξης περνάει μέσω Ακτίου
Το «πράσινο φως» για τη διάθεση 180,9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή μεγάλης οδικής αρτηρίας, που θα συνδέει την περιοχή του Ακτίου με τον δυτικό άξονα Βορρά-Νότου στην Ελλάδα, έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται συγκεκριμένα για ένα από τα έργα προτεραιότητας που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή τον περασμένο Νοέμβριο, προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστροφή της Ελλάδας σε τροχιά ανάπτυξης, μέσω της επένδυσης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία.

Το έργο του Ακτίου έχει συνολικό μήκος 48,5 χλμ., παρακάμπτοντας τη λίμνη Αμβρακία και προβλέπει επτά ανισόπεδους κόμβους, δύο ισόπεδους κόμβους και περίπου 40 τεχνικά έργα. Το έργο εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Ε.Ε. θα καλύψει τα 180,9 εκατομμύρια ευρώ από τα 232,43 εκατομμύρια ευρώ που θα κοστίσει συνολικά το έργο. Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκεινται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ άλλα είδη έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Τον Νοέμβριο του 2011 καταρτίστηκε από κοινού με τις ελληνικές αρχές ένας κατάλογος 181 συγχρηματοδοτούμενων έργων προτεραιότητας μεγάλης επενδυτικής αξίας. Ο κατάλογος καλύπτει το 56% των διαθέσιμων πόρων της πολιτικής για τη συνοχή στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Από αυτά έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή 12 μεγάλα έργα.

Πηγή:www.naftemporiki.gr

Αξιολόγηση