Ευρωζώνη: Άλμα της ανεργίας στο 11%

Ευρωζώνη: Άλμα της ανεργίας στο 11%
Στο 11% εκτοξεύθηκε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995, που ξεκίνησε η καταγραφή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία. Το Μάρτιο του 2011 είχε διαμορφωθεί στο 9,9%. Στην ΕΕ-27, το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 10,3% από 10,2% που ήταν το Μάρτιο του 2012 και 9,5% τον Απρίλιο του 2011. Η Eurostat εκτιμά ότι οι άνεργοι στην ΕΕ-27 ανήλθαν σε 24,667 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 17,405 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη.
Αξιολόγηση