Ανησυχητική η έκθεση της Κομισιόν για την Κυπριακή Οικονομία

Ανησυχητική η έκθεση της Κομισιόν για την Κυπριακή Οικονομία
Καμπανάκι κινδύνου αναμένεται να χτυπήσουν οι Βρυξέλλες, λόγω της έκθεσης κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, καθώς σήμερα Τετάρτη δίδεται στη δημοσιότητα η διπλή αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισορροπίες της κυπριακής οικονομίας αλλά και τα προγράμματα σταθερότητας και μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε η Κύπρος.

Σύμφωνα με δημοσιεύσεις του κυπριακού τύπου, η Κομισιόν εκτιμά ότι οποιοδήποτε «σοκ» στον τραπεζικό τομέα θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της Κύπρου. Ωστόσο, δεν περιορίζεται στην καταγραφή των αρνητικών δεδομένων, αλλά δίνει πορεία λήψης μέτρων προληπτικής εποπτείας όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στα συνεργατικά ιδρύματα. Κάνει μάλιστα ειδική αναφορά στις συστάσεις της για εναρμόνιση της εποπτείας των συνεργατικών με αυτήν που ισχύει για τις τράπεζες.

Επισημαίνει ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης των κανονιστικών διατάξεων για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση στις εξωτερικές κρίσεις. Στο πλαίσιο των συστάσεων ζητεί:

● Λήψη πρόσθετων μέτρων για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος εντός του 2012, στο 2,5% ΑΕΠ, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου

● Μείωση δημοσίων δαπανών.

● Βελτίωση φοροσυλλεκτικής ικανότητας και λήψη μέτρων για περιορισμό φοροδιαφυγής.

● Βελτίωση μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας συνταξιοδοτικού και ευθυγράμμιση ορίου αφυπηρέτησης με το προσδόκιμο ζωής.

● Ολοκλήρωση και εφαρμογή του ΓΕΣΥ άμεσα και εντός χρονοδιαγράμματος.

● Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

● Ενίσχυση των κανονιστικών διατάξεων για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες θα κάνουν υποδείξεις και για την ανάγκη μεταρρύθμισης της ΑΤΑ μέχρι το τέλος Ιουνίου, κάτι επί του οποίου έχει δεσμευτεί η Λευκωσία και ως εκ τούτου η Κομισιόν αναμένει ότι θα υλοποιηθεί άμεσα. Αναφορικά με τις «ανισορροπίες», η Κομισιόν θα ανακοινώσει «εις βάθος αξιολόγηση» για 12 χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου.

Αξιολόγηση