ΔΕΗ: Στο 1,4 εκατ. ευρώ οι καθαρές ζημιές του πρώτου τριμήνου

ΔΕΗ: Στο 1,4 εκατ. ευρώ οι καθαρές ζημιές του πρώτου τριμήνου
Στο 1,4 εκατομμύριο ευρώ ανήλθαν οι καθαρές ζημιές της ΔΕΗ, η οποία και κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 1.549,8 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 232,0 εκατ. ευρώ έναντι 327,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 29,2%, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 15,0% από 23,8% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Εν τω μεταξύ, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.549,8 εκατ. ευρώ από 1.374,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, αυξημένος κατά 12,8%. Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό 38,1 εκατ. ευρώ, που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Το αντίστοιχο μέγεθος του πρώτου τριμήνου του 2011 ήταν 27,7 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το κατά 546 GWh (+3,6%), στις 15.916 GWh έναντι 15.370 GWh τοπρώτο τρίμηνο του 2011. Με την εξαίρεση των εξαγωγών και της άντλησης, η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 2,2% περίπου (313 GWh). Η αύξηση της ζήτησης σημειώθηκε στους δύο πρώτους μήνες του έτους λόγω καιρικών συνθηκών, ενώ το Μάρτιο σημειώθηκε κάμψη της ζήτησης κατά 2,7%.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 717 GWh (+5,8%), σε 13.021 GWh, λόγω της αυξημένης ζήτησης αλλά και της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας δύο εναλλακτικών προμηθευτών από 25 Ιανουαρίου 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,4%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής Τάσης και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου 2012 και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα αντίστοιχα έσοδα από την εγχώρια λιανική αγορά αυξήθηκαν κατά 6,4% (779 GWh) και 17,4% (215,0 εκατ.), σε σχέση με τοπρώτο τρίμηνο του 2011.

«Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, μετά από μια πτωτική πορεία για 3 συνεχή έτη, ήταν αυξημένα κατά 17,4% το πρώτο τρίμηνο, λόγω τιμολογιακών αυξήσεων στους πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης, της ανάκτησης μεριδίου αγοράς και της αύξησης της ζήτησης εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα αντίστοιχα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 29,4%», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου.

«Παρά ταύτα, η θετική αυτή επίπτωση, υπερκεράστηκε από τη σημαντική αύξηση της δαπάνης για αμιγώς εξωγενείς παράγοντες, όπως τα υγρά καύσιμα, το φυσικό αέριο και οι αγορές ενέργειας, η οποία ανήλθε σε 80% περίπου, με την τιμή χονδρεμπορικής αγοράς να κινείται 35% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και από μια επιπρόσθετη αρνητική επιβάρυνση ύψους 25 εκατ. ευρώ λόγω του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους Τρίτων Παραγωγών», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά στα ενδογενή κόστη, ο κ. Ζερβός επισήμανε ότι η δαπάνη μισθοδοσίας, η οποία αποτελεί το 65% περίπου των συνολικών ελεγχόμενων δαπανών, συνέχισε να μειώνεται για ακόμη ένα τρίμηνο. Συγκεκριμένα, η δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 17,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 και κατά 10% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το σύνολο του έτους η διοίκηση εκτιμά ότι το περιθώριο EBITDA θα κυμανθεί στα επίπεδα του προϋπολογισμού, με την προϋπόθεση ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δε θα επιδεινωθεί περαιτέρω.

Αξιολόγηση