"Αυθαίρετο το «Badminton», πρέπει να κατεδαφιστεί"

"Αυθαίρετο το «Badminton», πρέπει να κατεδαφιστεί"
Στον «αέρα» βρίσκονται πλέον οι κτιριακές εγκαταστάσεις του «Badminton» στην περιοχή Γουδή, που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες για διάφορα αθλήματα και τα τελευταία χρόνια έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες και αξιοποιούνται για πολιτιστικές εκδηλώσεις (μουσικές, θεατρικές, συνέδρια κ.λπ.).

Με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή σχετική αίτηση πολιτιστικού σωματείου των Αμπελοκήπων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και ακύρωσε την οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2006 (και την αναθεώρησή της το 2007), επιτρέποντας τότε να μετατραπούν οι προσωρινές (λυόμενες) εγκαταστάσεις σε μόνιμες, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλου είδους μετα-ολυμπιακές χρήσεις.

Αυθαίρετο
Ετσι, το κτίριο θεωρείται πλέον αυθαίρετο και κατεδαφιστέο, ενώ είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν οικονομικές αξιώσεις αποζημίωσης από την εταιρεία που το εκμεταλλεύεται (ABCD) με βάση σύμβασης εικοσαετούς παραχώρησης (μίσθωσης) από την εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 3342/05, που επέτρεψαν την επέκταση των εγκαταστάσεων και τη μετατροπή τους σε μόνιμες, γιατί δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα της περιοχής ως Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά και επειδή δεν υπήρξαν μελέτες που να ερευνούν επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της Αττικής.

Παράλληλα, το ΣτΕ ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργών (Χωροταξίας, Οικονομίας, Αμυνας, Αγροτικής Ανάπτυξης) το 2007 του αιτήματός του για κατεδάφιση του κλειστού γηπέδου αντιπτέρησης στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι επίμαχες διατάξεις του νόμου παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος και είναι ανίσχυρες, γιατί οδηγούν σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής, χωρίς να υπάρχει ειδική μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς τις ρυθμίσεις από την άποψη της πολεοδομικής ανάγκης.

Παράλληλα, η Ολομέλεια υπό τον πρόεδρο ΣτΕ και σημερινό πρωθυπουργό Π. Πικραμμένο διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει ειδική μελέτη που να εξετάζει τις επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από τη διατήρηση του κτιρίου, που ανεγέρθηκε ως προσωρινή κατασκευή για να απομακρυνθεί εντός εξαμήνου από τη λήξη των Αγώνων.

Η Ολομέλεια επισημαίνει (1970/12) ότι οι εγκαταστάσεις μετατράπηκαν σε μόνιμες με πρόβλεψη χρήσης για μουσικές, θεατρικές, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνέδρια και υποστηρικτικούς χώρους εστίασης κ.λπ., χωρητικότητας 2.000 θέσεων.

Ομως, ο χώρος αυτός βρίσκεται στην ευρύτερη ζώνη προστασίας του Υμηττού, συνδέοντας τον ορεινό όγκο με τον αστικό ιστό και προορίζονταν να γίνει ελεύθερος χώρος πρασίνου, ανήκοντας στον πυρήνα πάρκου υπερτοπικής σημασίας.

Αποζημίωση
Η προοπτική κατεδάφισης των εγκαταστάσεων θα οδηγήσει σε αξιώσεις αποζημίωσης σε βάρος του Δημοσίου, που έχει δεσμευτεί με εικοσαετή σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσής του.

Ομως, η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχεται ότι η 20ετής μίσθωση του κτιρίου δεν μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι οι διατάξεις του νόμου 3342/05 είναι αντισυνταγματικές, διότι οι θεσπιζόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Κρίνει, επίσης, ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την κρίση του το γεγονός ότι το κτίριο χρησιμοποιείται ως θέατρο ή για συναυλίες λίγες ημέρες κάθε μήνα, κυρίως βραδινές ώρες.

Αξιολόγηση