Μείωση 17,3% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Μείωση 17,3% στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Στα 2,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Μάρτιο του 2012, μειωμένο κατά 446 εκατ. ευρώ ή 17,3% σε σχέση με το Μάρτιο του 2011.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 263 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 575 εκατ. ευρώ, καθώς και λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 133 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ.

Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 536 εκατ. ευρώ ή 22,7%, ενώ η άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές ήταν πολύ μικρή, κατά 40 εκατ. ευρώ ή 3,5%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 66 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως της μείωσης των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες.

Αντίθετα, το πολύ μικρό πλεόνασμα του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2011. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 11,2% και οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 4,8%. Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 12,7%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) δεν μεταβλήθηκαν σημαντικά (+1,6%), αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν αισθητά (κατά 8,1%), με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 13,3%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 19 εκατ. ευρώ, επειδή αυξήθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε μικρό πλεόνασμα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 131 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2011 αντανακλώντας αφενός τη μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως στην ΕΕ) και την καταγραφή καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικών εμβασμάτων) ύψους 39 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών πληρωμών ύψους 14,4 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2011.

Εν τω μεταξύ, το πρώτο τρίμηνο του 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ ή 34,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 1,5 δισ. ευρώ και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 498 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 186 εκατ. ευρώ) και τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων (κατά 71 εκατ. ευρώ).

Ταυτόχρονα, καταγράφηκε και μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 189 εκατ. ευρώ, η οποία υπενθυμίζεται ότι οφείλεται: (α) όσον αφορά τον Ιανουάριο του 2012, κυρίως στη βάση σύγκρισης, δεδομένου ότι οι καθαρές πληρωμές τον Ιανουάριο του 2011 περιελάμβαναν αυξημένη δαπάνη που αφορούσε και εισαγωγές του 2010, η πληρωμή των οποίων είχε μετατεθεί χρονικά από τον εισαγωγέα, και (β) όσον αφορά τον Φεβρουάριο του 2012, ενδεχομένως και σε μείωση του όγκου των εισαγωγών καυσίμων. Τον Μάρτιο αντιθέτως, οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1,7 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 1 δισ. ευρώ (ή 29,7%) και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 548 εκατ. ευρώ, ενώ και οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων μειώθηκαν, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με σχετικά ταχύτερο ρυθμό (12,1%).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών αντανακλά την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών καθώς και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες και - σε πολύ μικρότερο βαθμό - για ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν αισθητά (κατά 15,1%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αντανακλώντας και τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% (σύμφωνα με τα στοιχεία της "έρευνας συνόρων" της Τράπεζας της Ελλάδος). Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 19,9%. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρέμειναν σχεδόν στάσιμες (+0,8%) αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 11,9%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 248 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 71 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως επειδή μειώθηκαν οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 186 εκατ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών μεταβιβαστικών εισπράξεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) κατά 116 εκατ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) κατά 70 εκατ. ευρώ.

Αξιολόγηση