Κομισιόν: 'Ναι' στα ευρωομόλογα, αλλά 'όχι' στην παρούσα φάση

Κομισιόν: 'Ναι' στα ευρωομόλογα, αλλά 'όχι' στην παρούσα φάση
Την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι τα ευρωομόλογα θα συμβάλλουν στη δημοσιονομική σταθεροποίηση της ευρωζώνης, εξέφρασε σήμερα από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ολιβιέ Μπαγί, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η έκδοση ευρωομολόγων δεν αποτελεί λύση για την παρούσα φάση, αλλά για αργότερα.

Ο Ολ. Μπαγί υπενθύμισε, ότι τον Νοέμβριο του 2011 η Επιτροπή πρότεινε τρία είδη ευρωομολόγων, το ένα εκ των οποίων αφορούσε τα λεγόμενα ομόλογα έργων. «Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην έκδοση ομολόγων έργων» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ θα καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία.

Εξάλλου, ο Αμαντέου Αλταφάζ, εκπρόσωπος του επιτρόπου Οικονομίας Όλι Ρεν, υπενθύμισε ότι η πρόταση που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ομόλογα έργων, τον Φεβρουάριο του 2011, δίνει προτεραιότητα σε διακρατικά έργα μεταφορών, ενέργειας και ευρυζωνικών δικτύων, τα οποία θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις.

Ωστόσο, ο Αμ. Αλταφάζ τόνισε ότι τα ομόλογα έργων δεν αρκούν για να τονωθεί η ανάπτυξη στην ΕΕ, αλλά χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ορισμένων κρατών μελών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος του Όλι Ρεν, η Επιτροπή έχει προτείνει τη διάθεση 230 εκατ. ευρώ, ως το τέλος του 2013, για έργα υποδομών, με τα οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα μπορούσε να μοχλεύσει έως 4,6 δισ. ευρώ.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα έργα που θα επιλεγούν από την ΕΤΕπ θα πρέπει να είναι ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές. «Στόχος είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η κινητοποίηση πόρων που ήδη υπάρχουν στην Ευρώπη, είτε από θεσμικούς επενδυτές, είτε από ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία» δήλωσε ο Αμ. Αλταφάζ.

Τέλος, ο Ολιβιέ Μπαγί υπενθύμισε ότι η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση των κεφαλαίων της ΕΤΕπ κατά 10 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο θα μπορούσε να κινητοποιήσει συνολικά 180 δισ. ευρώ.

Αξιολόγηση