Με το κατώτατο ημερομίσθιο η αυτασφάλιση

Με το κατώτατο ημερομίσθιο η αυτασφάλιση
Τις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου που αντιστοιχούν τουλάχιστον στην 7η ασφαλιστική κατηγορία και στο 25πλάσιο του νέου μειωμένου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (δηλ. 26,18 ευρώ την ημέρα και 654,50 ευρώ το μήνα) θα πρέπει να καταβάλουν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οι αυτασφαλιζόμενοι.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ το παραπάνω μειωμένο -κατά 22%- όριο αποδοχών θα ισχύσει και για αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν ζητήσει τη συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισής τους από 14/2/2012 και μετά (ημερομηνία ισχύος των νέων μειωμένων κατώτατων ορίων) και είχαν χαμηλότερες αποδοχές την ημέρα διακοπής της εργασίας τους.
Αξιολόγηση