Δεν θα δοθούν αποζημιώσεις στους βουλευτές που θα ορκιστούν

Δεν θα δοθούν αποζημιώσεις στους βουλευτές που θα ορκιστούν
Με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων και ενώ κανονικά θα αναλογούσε στους βουλευτές αποζημίωση 12 ημερών, αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δεχθούν τα χρήματα αυτά και να παραμείνουν στο Δημόσιο Ταμείο του Κράτους.

Μετά από συνεννόηση που είχε ο πρόεδρος της Βουλής, Φίλιππος Πετσάλνικος, με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων αποφασίσθηκε, λόγω της οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η χώρα, να μην καταβληθούν οι βουλευτικές αποζημιώσεις που δικαιούνται οι βουλευτές, μέχρι τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη επαναληπτικών εκλογών

ΑΠΕ

Αξιολόγηση