Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου οι διαπραγματεύσεις με Gazprom, λέει η ΔΕΠΑ

Μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου οι διαπραγματεύσεις με Gazprom, λέει η ΔΕΠΑ
Το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και τη Gazpromexport για την αναθεώρηση της τιμής του φυσικού αερίου. Στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε συμφωνία, τότε προβλέπεται προσφυγή σε διεθνή διαιτησία.

Έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην οποία είχε επισημάνει την ανάγκη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με την Gazprom, ώστε να επιτευχθεί μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, αναφέρει πως οι συμβάσεις προμήθειας αερίου καλύπτονται από όρους εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τους οποίους οι τιμές προμήθειας αερίου δεν είναι ανακοινώσιμες σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου οποιαδήποτε αναφορά σχετιζόμενη με την ύπαρξη χαμηλότερων τιμών προμήθειας ρωσικού αερίου στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Η ΔΕΠΑ αναφέρει πάντως ότι «παράγοντες όπως η συνολική ετήσια ποσότητα, η απόσταση της κάθε χώρας από το σημείο παραγωγής του αερίου, η ύπαρξη μη ανταγωνιστικής αγοράς και άλλοι επιδρούν στη διαμόρφωση της τελικής τιμής αγοράς του αερίου και συνεπεία αυτών, η τιμή πώλησης φυσικού αερίου προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες».
Ως προς τις διαπραγματεύσεις, η ΔΕΠΑ αναφέρει ότι η Gazpromexport αποτελεί τον κυριότερο προμηθευτή φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ με την από 26 Ιουλίου 1988 σχετική σύμβαση στην οποία καθορίζεται και η τιμή πώλησης του αερίου, με δικαίωμα των μερών να αιτούνται αναθεώρηση της τιμής το νωρίτερο κάθε τρία έτη.

Η τελευταία αναθεώρηση έγινε τον Απρίλιο του 2011. Ωστόσο, η ΔΕΠΑ έχει ξεκινήσει πριν από μήνες τη διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης της τιμής όπως προβλέπεται στη σύμβαση, βασιζόμενη κύρια σε πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Gazpromexport, περί προμήθειας αερίου σε χώρες της Ευρώπης, σε τιμές πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με την τιμή προμήθειας της ΔΕΠΑ.

Ως προς το ενδεχόμενο να υπάρξει τελικά συμφωνία μείωσης της τιμής προμήθειας η ΔΕΠΑ εξηγεί ότι η οποία αναδρομικότητα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας, θα ισχύσει από την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων.

Αξιολόγηση