Σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο φορολογουμένων μεγάλου πλούτου

Σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο φορολογουμένων μεγάλου πλούτου
Σημαντικές καθυστερήσεις στον έλεγχο φορολογουμένων που την περίοδο 2009-2011 έστειλαν στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά εμβάσματα που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους καταγράφονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη έχουν περάσει στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου οι υποθέσεις φορολογουμένων που κατά τα έτη 2009, 2010 και 2011 έστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα 50.000 ευρώ.

Αν και από δειγματοληπτικές έρευνες που διενήργησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες με τα νέα «ειδικά φίλτρα» ανάλυσης κίνδυνου, εντόπισαν περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων, ωστόσο ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π καθυστερεί σημαντικά.

Ενδεικτικά αν και το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει συνολικά 280 έλεγχους μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχους μέχρι το τέλος του 2013, ωστόσο μέχρι και σήμερα οι συνολικοί έλεγχοι δεν ξεπερνούν τους 300.

Στο σκέλος των εσόδων, το Κέντρο θα έπρεπε να έχει εισπράξει το 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και το 65% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων στο τέλος του 2013. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το σύνολο των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων δεν ξεπερνούν τα 28 εκατ. ευρώ εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί 10,08 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 36% περίπου των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων.

Αξιολόγηση