Σε μια δόση ο φόρος για 247.497 φορολογούμενους

Σε μια δόση ο φόρος για 247.497 φορολογούμενους
Σε μια δόση θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος περισσότεροι από 240.000 φορολογούμενοι. Πρόκειται για όσους έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση η οποία όμως δεν έχει ακόμη εκκαθαριστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κλήθηκαν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της φορολογικής τους δήλωσης 340.791 φορολογούμενοι. Η σχετική προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών εξέπνευσε στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους 172.752 φορολογούμενοι. Εκκαθάριση έχει γίνει στις 93.294δηλώσεις. Με άλλα λόγια 168.039 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα δικαιολογητικά ενώ άλλοι 79.458 τα έχουν υποβάλει αλλά ακόμη δεν έχει γίνει η εκκαθάριση.

Αξιολόγηση