Αναμένεται παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Αναμένεται παράταση για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται πως για το ημερολογιακό έτος 2012 η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται ως εξής: Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2,3. Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4,5,6. - Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8,9. Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση που έκανε στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης αναμένει την σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να παρατείνει την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.

Με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις το υπουργείο ζητά από κάθε επιτηδευματία, να υποβάλλει συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών με τους πελάτες και τους προμηθευτές του. Ειδικότερα ο έλεγχος περιλαμβάνει αυτούς με τους οποίους υπάρχουν συναλλαγές με παραστατικά καθαρής αξίας μεγαλύτερης των 300 ευρώ. Για κάθε έναν πελάτη η προμηθευτή ζητείται ο συνολικός αριθμός παραστατικών και το συνολικό ποσό τους, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις για το 2012, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση καθώς και όλες τις εταιρείες (ΟΕ,ΕΠΕ,ΑΕ) και κοινοπραξίες που είχαν δραστηριότητα μέσα στο ημερολογιακό έτος . Αυτό σημαίνει πως ακόμη και οι νέοι που ξεκίνησαν στην αγορά εργασίας με "μπλοκάκι" μέσα στο 2012, πρέπει να υποβάλλουν την κατάσταση. Υποχρέωση έχουν ακόμη και το δημόσιο καθώς και οι αγρότες.

Αξιολόγηση