Σε καθυστέρηση το ένα στα τρία δάνεια

Σε καθυστέρηση το ένα στα τρία δάνεια
Σχεδόν το ένα στα τρία δάνεια βρίσκεται πλέον σε καθυστέρηση, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζιτών που βλέπουν τα «κόκκινα» δάνεια να συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους, παρά τις προσδοκίες για επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης.

Υπολογίζεται ότι σήμερα ο δείκτης υπερβαίνει το 30% επί των συνολικών χαρτοφυλακίων, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα δάνεια που βρίσκονται μεν σε καθυστέρηση για λιγότερο από 90 μέρες, που είναι ο επίσημος πήχης, αλλά ήδη δεν εξυπηρετούνται κανονικά.

Η αποτύπωση των «κόκκινων» δανείων είναι διαφορετική από τράπεζα σε τράπεζα, ενώ σε επίσημη καθυστέρηση περνά μέρος μόνο των δανείων με προβλήματα, είτε γιατί γίνονται συνεχείς ρυθμίσεις είτε γιατί τα πιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν, έστω τεχνητά, να μην τα θεωρήσουν μη εξυπηρετούμενα. Η συνεχής άνοδος της ανεργίας επιδεινώνει την κατάσταση, όπως και οι αυξημένες απαιτήσεις από πλευράς του Δημοσίου, που κάνουν πολλούς δανειολήπτες να προκρίνουν τις πληρωμές προς την εφορία έναντι της κανονικής εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων.

Αξιολόγηση