Μειωμένο κατά 200 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013

Μειωμένο κατά 200 εκατ. ευρώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013
Σε συμφωνία για περικοπή του φετινού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 200 εκατ. ευρώ έχουν έλθει κυβέρνηση και τρόικα.

Έτσι, οι τελικές δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα διαμορφωθούν στα 6,65 δισ. ευρώ και όχι στα 6,85 δισ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος. Το 2014 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα στα 6,4 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος για το 2013 παραμένει η επίτευξη της απορροφητικότητας των πόρων του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος στήριξης.

Ταυτόχρονα, κύρια επιδίωξη παραμένει η μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ προκειμένου να αρθούν κατά το δυνατό οι δυσμενείς επιπτώσεις από τη σοβαρή οικονομική κρίση η οποία πλήττει τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με άμεσες συνέπειες στην απασχόληση και τη λειτουργία της αγοράς.

Στο χρηματοδοτούμενο αποκλειστικά από εθνικούς πόρους σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο θα ανέλθει στα 850 εκατ. ευρώ το 2013, η επιλογή των έργων γίνεται με κριτήριο τη συμπληρωματικότητα, τις συνέργιες και την σκοπιμότητά τους σε σχέση με την εκτέλεση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ.

Οι κατηγορίες έργων που χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν επενδυτικές δραστηριότητες των Περιφερειών της χώρας, ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών νόμων, δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών σε έργα υποδομής, καθώς και ενισχύσεις σε πληγέντες από σεισμούς, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές.

Αξιολόγηση