ΙΚΑ: Ολιγοήμερη καθυστέρηση σε πληρωμές παροχών

ΙΚΑ: Ολιγοήμερη καθυστέρηση σε πληρωμές παροχών
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί ότι λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή παροχών ασθενείας μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που ήταν καθορισμένη για τις 17/9/2013.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στις 23/9/2013.

Αξιολόγηση