1.300 προσλήψεις στις Εφορίες

1.300 προσλήψεις στις Εφορίες
Αναβαθμίζεται το στελεχικό δυναμικό των Εφοριών καθώς προχωρεί σε 1.300 προσλήψεις εφοριακών, στην εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού και σε μετακινήσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες άμεσης προτεραιότητας.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η αποτελεσματική λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.


Η ένταξη του νέου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ethnos.gr, ο νέος κύκλος διορισμών που ανοίγει στο υπουργείο, θα υλοποιηθεί από το ΑΣΕΠ και αφορά 300 θέσεις ΠΕ Εφοριακών φέτος και επιπλέον 1.000 θέσεις εντός του 2014.

Οι νέοι υπάλληλοι, αυξημένων προσόντων, θα στελεχώσουν τη νέα ανεξάρτητη ελεγκτική υπηρεσία που αριθμεί πάνω από 2.000 έμπειρους ελεγκτές και χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τις διαδικασίες είσπραξης των φορολογικών εσόδων.

Αξιολόγηση