Τρόπους φθηνότερου δανεισμού αναζητά ο ΟΔΔΗΧ

Τρόπους φθηνότερου δανεισμού αναζητά ο ΟΔΔΗΧ
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα εκδώσει έντοκα γραμματεία 13 εβδομάδων ύψους 1 δισ. ευρώ με στόχο να αντλήσει 1,69 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη ανταγωνιστικών προσφορών.

Σημειώνεται πως στην προηγούμενη έκδοση τρίμηνων έντοκων γραμματειών στις 13 Αυγούστου το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,02%, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,87 φορές .

Πρέπει να σημειωθεί πως ήδη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν ως βασικοί διαπραγματευτές στην εγχώρια αγορά ομολόγων προκειμένου να βρεθεί τρόπος αποκλιμάκωσης του βραχυπρόθεσμου κόστος δανεισμού του Δημοσίου.

Σήμερα οι ελληνικές τράπεζες διακρατούν τρίμηνα και εξάμηνα έντοκα γραμματεία του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 23 δισ. ευρώ και το μέσο επιτόκιο που καταβάλει το Δημόσιο ανέρχεται στο 4,1% περίπου.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι το κόστος αυτό να υποχωρήσει κατά 1% και να διαμορφωθεί στο 3,1% περίπου.

Μια τέτοια παρέμβαση θα μείωνε τις δαπάνες για την αποπληρωμή των τόκων των εντόκων γραμματίων κατά 150 -180 εκατ. ευρώ.

Αξιολόγηση