ΟΑΕΔ: Στους 869.193 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

ΟΑΕΔ: Στους 869.193 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθε σε 869.193 άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Από αυτά 388.494 (ποσοστό 44,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 480.699 (ποσοστό 55,30%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

-Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 353.992 είναι «άνδρες» (ποσοστό 40,73%) και οι 515.201 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 59,27%).

-Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 234.569 άτομα (ποσοστό 26,99%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 544.537 άτομα (ποσοστό 62,65%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 90.087 άτομα (ποσοστό 10,36%).

-Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.786 άτομα (ποσοστό 1,13%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 287.913 άτομα (ποσοστό 33,12%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 412.438 άτομα (ποσοστό 47,45%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 159.056 άτομα (ποσοστό 18,30%).

- Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 813.622 άτομα (ποσοστό 93,61%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 12.119 άτομα (ποσοστό 1,39%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 43.452 άτομα (ποσοστό 5,00%), τονίζει ο ΟΑΕΔ.

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθε σε 149.797 άτομα όπου 51.509 (ποσοστό 34,39%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 98.288 (ποσοστό 65,61%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

-Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 61.448 είναι «άνδρες» (ποσοστό 41,02%) και οι 88.349 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 58,98%).

- Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 37.777 άτομα (ποσοστό 25,22%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 88.690 άτομα (ποσοστό 59,21%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 23.330 άτομα (ποσοστό 15,57%).

- Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 3.808 άτομα (ποσοστό 2,54%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 58.561 άτομα (ποσοστό 39,09%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 59.299 άτομα (ποσοστό 39,59%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 28.129 άτομα (ποσοστό 18,78%).

- Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 134.988 άτομα (ποσοστό 90,11%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 2.746 άτομα (ποσοστό 1,83%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 12.063 άτομα (ποσοστό 8,05%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιούλιο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 138.142 άτομα από τα οποία οι 134.602 (ποσοστό 97,44%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.540 (ποσοστό 2,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

- Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 66.223 είναι «άνδρες» (ποσοστό 47,94%) και οι 71.919 είναι «γυναίκες» (ποσοστό 52,06%).

- Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 28.299 άτομα (ποσοστό 20,49%), στην ηλικιακή ομάδα «από 30 έως και 54 ετών» ανήλθε σε 100.962 άτομα (ποσοστό 73,09%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 8.881 άτομα (ποσοστό 6,43%).

- Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 572 άτομα (ποσοστό 0,41%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)» ανήλθε σε 43.291 άτομα (ποσοστό 31,34%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο «δευτεροβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 62.009 άτομα (ποσοστό 44,89%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο «τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 32.270 άτομα (ποσοστό 23,36%).

- Στους «Έλληνες υπηκόους» το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 123.006 άτομα (ποσοστό 89,04%), στους «υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανήλθε σε 3.393 άτομα (ποσοστό 2,46%) και στους «υπηκόους τρίτων χωρών» ανήλθε σε 11.743 άτομα (ποσοστό 8,50%).

Αξιολόγηση