Πάνω από 250.000 φορολογικές δηλώσεις "κόλλησαν" στον έλεγχο

Πάνω από 250.000 φορολογικές δηλώσεις "κόλλησαν" στον έλεγχο
Συσσωρευμένες για πολλές εβδομάδες θα παραμείνουν στα γραφεία των εφοριών περισσότερες από 250.000 φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες οι φορολογούμενοι έχουν κληθεί ή πρόκειται να κληθούν για έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που έχουν παραπεμφθεί για έλεγχο στις εφορίες προχωρεί με «ρυθμό χελώνας». Από το σύνολο των 330.000 δηλώσεων που ελέγχονται ως προς την ορθότητα των δικαιολογητικών μόνο 60.000 έχουν εκκαθαριστεί μέχρι στιγμής. Η καθυστέρηση στον ρυθμό εκκαθάρισης των δηλώσεων αυτών, θα έχει ως συνέπεια χιλιάδες φορολογούμενοι να λάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα στα τέλη του χρόνου ενδεχομένως και στις αρχές του 2014. Οσοι από αυτούς λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει εφάπαξ, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση από τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Η καθυστέρηση στην εκκαθάριση των δηλώσεων θα έχει τις εξής συνέπειες:

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν τον επιπλέον φόρο (φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων σε μια δόση, δηλαδή εφάπαξ, χάνοντας τη δυνατότητα καταβολής του σε τρεις ή δυο διμηνιαίες δόσεις. Ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται από τον Οκτώβριο και μετά καταβάλλεται εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα. Για παράδειγμα, αν βεβαιωθεί στις 31 Οκτωβρίου ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Να καθυστερήσει η καταβολή των νέων επιδομάτων τέκνων σε εκατοντάδες δικαιούχους φορολογούμενους που ήταν συνεπείς με την υποχρέωση έγκαιρης υποβολής των δηλώσεών τους.

Όσοι δικαιούνται μείωση ή απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων του 2013 που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ θα ταλαιπωρηθούν προκειμένου να διεκδικήσουν τις ελαφρύνσεις. Και αυτό γιατί βάσει νόμου υποχρεούνται να υποβάλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα ώστε να αποδείξουν ότι το ετήσιο εισόδημα τους, το 2012, δεν ξεπέρασε τα 6.000 ευρώ (άγαμος) ή τα 8.000 ευρώ (έγγαμος), ή και παραπάνω εάν υπάρχουν προστατευόμενα τέκνα.

Σύμφωνα με τους εφοριακούς η εκκαθάριση των δηλώσεων είναι αρμοδιότητα των υπαλλήλων της ΓΓΠΣ και υποστηρίζουν ότι το προσωπικό δεν επαρκεί.

Αξιολόγηση