Ένας στους δύο πληρώνει επιπλέον φόρο

Ένας στους δύο πληρώνει επιπλέον φόρο
Επιπλέον φόρους για τα εισοδήματα του 2012 καλείται να πληρώσει φέτος σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους που λαμβάνουν ήδη τα εκκαθαριστικά σημειώματα των φορολογικών δηλώσεων, ενώ από την εφορία για να δώσουν εξηγήσεις θα κληθούν να περάσουν ακόμη 155.000 φορολογούμενοι, καθώς τα στοιχεία που δήλωσαν δεν ανταποκρίνονται με αυτά που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Μέχρι στιγμής, έχουν εκκαθαριστεί 5.248.557 δηλώσεις, από την επεξεργασία των οποίων προκύπτουν τα εξής:

1. Το 48,65% των φορολογούμενων ή 2.553.468 νοικοκυριά πληρώνουν επιπλέον φόρους (φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης και τέλος επιτηδεύματος) για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012. Το μέσο εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι που λαμβάνουν χρεωστικά σημειώματα ανέρχεται σε 19.424 ευρώ, ενώ ο μέσος φόρος που προκύπτει φθάνει τα 1.295 ευρώ.

2. Επιστροφή φόρου έχουν 1.023.141 φορολογούμενοι ή το 19,49% οι οποίοι θα λάβουν το ποσό των 297 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Συνολικά στους φορολογούμενους αυτούς το Δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει 304,53 εκατ. ευρώ.

3. Για 1.671.968 φορολογούμενους ή το 31,86% το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης ήταν μηδενικό.

4. Το συνολικό μέσο εισόδημα των 5.248.557 φορολογούμενων έφθασε μόλις στα 14.175 ευρώ.

Περίπου 330.000 δηλώσεις έχουν παραπεμφθεί στις ΔΟΥ για έλεγχο δικαιολογητικών καθώς ορισμένα από τα στοιχεία που ανέγραψαν οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις αυτές (φορολογητέα ποσά εισοδημάτων, παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόροι, δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος κ.λπ.) δεν συμφωνούν με αντίστοιχα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΔΕ.

Από τους 330.000 φορολογούμενους στις δηλώσεις των οποίων εντοπίστηκαν αναντιστοιχίες, οι 175.000 ειδοποιήθηκαν για έλεγχο αυτόματα, με την οριστική ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεών τους, ενώ οι υπόλοιποι 155.000 εντοπίστηκαν κατά την τελευταία εκκαθάριση δηλώσεων και σύντομα θα λάβουν μήνυμα για προσκόμιση των δικαιολογητικών τους στις ΔΟΥ προκειμένου να γίνει έλεγχος.

Πηγή: imerisia.gr

Αξιολόγηση