Νέα βελτίωση προοπτικών απασχόλησης

Νέα βελτίωση προοπτικών απασχόλησης
Σταθερά, αν και οριακά, ενισχύεται ο βαθμός εμπιστοσύνης των Ελλήνων εργοδοτών για ένα ακόμη τρίμηνο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις Προοπτικές Απασχόλησης της Manpower, τα οποία αφορούν το διάστημα Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2013.

Παρόλο που ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης παραμένει αρνητικός για 15 συνεχόμενα τρίμηνα, οι προθέσεις προσλήψεων για το προσεχές τρίμηνο είναι οι πιο αισιόδοξες που έχουν καταγραφεί από το β΄ τρίμηνο του 2010, ενώ οι προοπτικές απασχόλησης αναμένονται θετικές σε τρεις από τους εννέα συνολικά τομείς οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των εργοδοτών έχουν ενισχυθεί σε τέσσερεις τομείς σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε οκτώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η έρευνα της Manpower για το δ΄ τρίμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 751 εργοδοτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, η τριμηνιαία έρευνα αποκαλύπτει ότι το 12% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 16% μείωση, ενώ το 69% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται στο -1%. Πρόκειται για την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη που έχει καταγραφεί από το β΄ τρίμηνο του 2010.

Ο Δείκτης εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αξιολόγηση