Αύξηση εξαγωγών 6,7% τον Ιούλιο

Αύξηση εξαγωγών 6,7% τον Ιούλιο
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά τον Ιούλιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.899,3 εκατ. ευρώ έναντι 3.816,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 2,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Ιούλιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.371,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.223,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7% .

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 παρουσίασε αύξηση 12,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012.

Αξιολόγηση