Ποιες τρεις αλλαγές επεξεργάζονται για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ποιες τρεις αλλαγές επεξεργάζονται για το πετρέλαιο θέρμανσης
Σε αλλαγές στον τρόπο καταβολής του επιδόματος θέρμανσης αλλά και στα κριτήρια προσδιορισμού των δικαιούχων προσανατολίζεται το υπουργείο Οικονομικών.

Στοχεύει αφενός στη χορήγηση προκαταβολικά του επιδόματος, πριν δηλαδή γίνει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και αφετέρου στη διεύρυνση των εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων που ισχύουν σήμερα, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που το λαμβάνουν.

Ειδικότερα για τη Ζώνη Α’ (Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, Δράμα και Ευρυτανία) έχει ορισθεί ανώτατο ποσό επιδόματος τα 840 ευρώ. Στις άλλες Ζώνες της χώρας τα ποσά κυμαίνονται μεταξύ 168 και 504 ευρώ. Όσοι λοιπόν πληρούν τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θα μπορούν να το λαμβάνουν χωρίς να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά προμήθειας τους πετρελαίου.

Η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. Προωθείται η αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά 5.000 ευρώ.

Μέχρι τώρα για να λάβει κανείς επίδομα θα πρέπει αν είναι άγαμος, να έχει ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Το εισόδημα ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο είναι 38.000 ευρώ (συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Η τρίτη αλλαγή που εξετάζεται είναι το επίδομα να χορηγείται και για τις δευτερεύουσες κατοικίες ή να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στην πρώτη κατοικία.

Με το ισχύον σύστημα το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου στις κύριες κατοικίες διαμονής και αυτό υπό όρους. Η ακίνητη περιουσία δεν θα πρέπει να έχει αξία άνω των 150.000 ευρώ για άγαμους και 200.000 για έγγαμους (προσμετράται το σύνολο της περιουσίας των μελών της οικογένειας). Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω περιορισμοί έθεταν εκτός επιδόματος πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων.

Αξιολόγηση