Καθαρές κουβέντες από τους πολιτικούς στη ΔΕΘ ζητά ο ΣΕΒ

Καθαρές κουβέντες από τους πολιτικούς στη ΔΕΘ ζητά ο ΣΕΒ
Καθαρές κουβέντες για την κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος από τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς με επιστολή που τους απέστειλε με την ευκαιρία της φετινής ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλόπουλο το πολιτικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κρίση που θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή θέση της χώρας και την εθνική της υπόσταση με ελλειμματική βούληση, παλινωδίες, άγονες αντιδικίες.

«Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η παρατεινόμενη κρίση συνιστά ένα συλλογικό κίνδυνο, ο οποίος δεν έχει παρέλθει. Παρόλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε βραχύ χρονικό διάστημα, δεν έχουμε ανακτήσει πραγματικά τη θέση μας στην Ευρώπη. Δεν έχουμε βάλει τα θεμέλια για μια πραγματική ανάταξη της οικονομίας μας. Η πρόκληση της πραγματικής αλλαγής παραμένει ανοιχτή», σημειώνεται στην επιστολή.

Η επικεφαλής του ΣΕΒ υπογραμμίζει ακόμη πως το 2014 είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά και ότι εάν δεν γίνει αισθητή πραγματικότητα μια έστω δειλή αντιστροφή της κρίσης, ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία θα αντέξουν κι άλλη ύφεση και υποβάθμιση. «Ακόμα και αν οι εταίροι μας αποδειχθούν υπομονετικοί, η υπομονή των Ελλήνων πολιτών εξαντλείται», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Δασκαλόπουλο το βήμα της φετινής ΔΕΘ αποτελεί για τις πολιτικές δυνάμεις ευκαιρία και πρόκληση για να κοιτάξουν κατάματα την οικονομική πραγματικότητα και να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Ο λαός μας θέλει να ξέρει πού βρίσκεται, θέλει να ξέρει πού πάει. Από τις πολιτικές του ηγεσίες, ο δοκιμαζόμενος και αποπροσανατολισμένος πολίτης χρειάζεται και απαιτεί καθαρές κουβέντες για την κατάσταση στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται η χώρα, καθαρές πολιτικές για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων, καθαρό πρόγραμμα εθνικής ανάπτυξης, καθαρό σχέδιο πνοής για την Ελλάδα που θέλουμε», καταλήγει η επιστολή.

Αξιολόγηση