Εγκρίθηκε η μεταβίβαση στη Socar του ποσοστού συμμετοχής των ΕΛΠΕ στο ΔΕΣΦΑ

Εγκρίθηκε η μεταβίβαση στη Socar του ποσοστού συμμετοχής των ΕΛΠΕ στο ΔΕΣΦΑ
Τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής των Ελληνικών Πετρελαίων στο ΔΕΣΦΑ ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ αποφάσισε ομόφωνα τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας (35%) στο ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, ή σε νομικό πρόσωπο του Ομίλου SOCAR που εκείνη θα υποδείξει, έναντι τιμήματος 212,1 εκατ. ευρώ και επικύρωσε την παροχή εξουσιοδότησης που είχε χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση (προσύμφωνο) μεταβίβασης των μετοχών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δήλωση απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτής.

Ενέκρινε επίσης, ως απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταβιβάσεως, την απόδοση από τη ΔΕΠΑ του 35% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ στα ΕΛΠΕ αιτία μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ, η οποία θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, μετά την υπογραφή του προσυμφώνου μεταβίβασης των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.

Αξιολόγηση