Οι ΔΟΥ καλούν ακόμη 150.000 φορολογούμενους

 Οι ΔΟΥ καλούν ακόμη 150.000 φορολογούμενους
Δεν έχει τελειωμό η φετινή περιπέτεια χιλιάδων φορολογουμένων, καθώς δεν μπορούν να ξεμπερδέψουν ακόμα με τις φορολογικές τους δηλώσεις παρά το γεγονός ότι τις υπέβαλλαν εμπρόθεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι 150.000 φορολογούμενοι θα κληθούν τις επόμενες ημέρες, να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στις αρμόδιες εφορίες τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τις οποίες υπέβαλαν ηλεκτρονικά, για να γίνει έλεγχος στα στοιχεία που δήλωσαν.

Με τη νέα «φουρνιά» των φορολογουμένων που καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, ο συνολικός αριθμός που μπήκε φέτος σ' αυτή την περιπέτεια (ήδη 150.000 εκλήθησαν στις εφορίες για έλεγχο αμέσως μόλις απέστειλαν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους στο TAXISnet), θα ξεπεράσει τις 300.000.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί μέρος από συνολικά 500.000 υπόχρεους για τους οποίους οι διαδικασίες εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων «πάγωσαν» από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, λόγω προβλημάτων τα οποία εντοπίστηκαν κατά τις αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων που διενεργήθηκαν κατά την υποβολή τους.

Κατά τον αυτόματο ηλεκτρονικό έλεγχο που πραγματοποίησε το σύστημα ΤΑΧΙSnet στις 500.000 αυτές δηλώσεις διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και αναντιστοιχίες ανάμεσα στα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι και στα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ σχετικά με τα ποσά των φορολογητέων εισοδημάτων, των παρακρατηθέντων φόρων και των εκπιπτόμενων δαπανών.

Από το «ξεκαθάρισμα» που επιχειρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες για να «ξεμπλοκαριστούν» όσο το δυνατόν περισσότερες από τις δηλώσεις αυτές, τελικώς διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατό να απελευθερωθούν περίπου 350.000 δηλώσεις, στις οποίες οι αναντιστοιχίες που είχαν εντοπιστεί δεν κρίθηκαν τελικά τόσο σημαντικές ώστε να χρειαστεί περαιτέρω έλεγχος.

Έτσι, οι υπόλοιπες 150.000 δηλώσεις θα παραπεμφθούν για περαιτέρω έλεγχο στις εφορίες καθώς, οι αποκλίσεις και οι αναντιστοιχίες που διαπιστώθηκαν κρίθηκε ότι είναι αναγκαίο να ελεγχθούν εξονυχιστικά.

Οι 150.000 φορολογούμενοι που θα κληθούν για έλεγχο θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν στις Δ.Ο.Υ. όλες τις βεβαιώσεις για τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2012 και για τους φόρους που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματα αυτά, καθώς επίσης και όλα τα αποδεικτικά για τις δαπάνες που αναγνωρίζονται για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν και όλες τις αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2012 για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι των εφοριακών θα επικεντρωθούν κυρίως στα δηλωθέντα ποσά των φορολογητέων εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και ελευθέρια επαγγέλματα, τα οποία περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες δηλώσεις, καθώς και στα ποσά των φόρων που έχουν δηλωθεί ότι παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματα αυτά.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι τα δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων, παρακρατηθέντων φόρων και δαπανών είναι ανακριβή, θα καταλογίζονται οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

Αξιολόγηση