Λουκέτο έβαλαν 500 καταστήματα

Λουκέτο έβαλαν 500 καταστήματα
Σε περίπου 500 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις καταστημάτων ως μέτρο επιβολής διοικητικών κυρώσεων έχει προχωρήσει από τις αρχές του 2013 ο δήμος Θεσσαλονίκης, σημαντικά περισσότερες σε σύγκριση με αυτές που έχουν επιβληθεί το ίδιο χρονικό διάστημα από τον δήμο Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την αρχή του 2013 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 495 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις καταστημάτων -έναντι 319 του δήμου Αθηναίων- λόγω επιβολής διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

104 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις οίκων ανοχής.
265 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις καταστημάτων χωρίς άδεια λειτουργίας.
108 σφραγίσεις λόγω προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας.
18 σφραγίσεις λόγω ανάκλησης άδειας.
Ειδικότερα το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 22 Αυγούστου 2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 99 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις καταστημάτων (45 κατά τον μήνα Ιούλιο -έναντι 16 του Δήμου Αθηναίων- και οι υπόλοιπες 54 από 1 έως και 21 Αυγούστου 2013), οι οποίες αφορούν σε:

35 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις οίκων ανοχής.
30 σφραγίσεις και επανασφραγίσεις καταστημάτων χωρίς άδεια λειτουργίας.
31 σφραγίσεις λόγω προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας.
3 σφραγίσεις λόγω ανάκλησης άδειας.

Αξιολόγηση