Ο Κ. Ηροδότου αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ

Ο Κ. Ηροδότου αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ
Ο τραπεζίτης Κωνσταντίνος Ηροδότου θα τοποθετηθεί στην θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η θέση του αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου του ΤΧΣ είχε χηρέψει στις 2 Ιουλίου όταν ο τότε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Μάριος Κολιόπουλος είχε παραιτηθεί επικαλούμενος διαφωνίες επί νομικών θεμάτων.

Η πλήρωση της θέσης είναι σημαντική καθώς βάσει καταστατικού το ΤΧΣ δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις εάν δεν είναι σε πλήρη σύνθεση. Ο νόμος δε προβλέπει πως η κάλυψη της θέσης πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την παραίτηση του μέλους του εκτελεστικού συμβουλίου και η σχετική προθεσμία λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ηροδότου, που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το London Business School είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας Sentaris Capital Partners με έδρα το Λονδίνο. Στο παρελθόν είχε εργασθεί για μια δεκαετία περίπου στην UBS Investment Bank στο Λονδίνο, αλλά και στην εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου των Παρισίων Aéroports de Paris. Στα τέλη Φεβρουαρίου είχε τοποθετηθεί ως μη εκτελεστικού ανεξάρτητο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.

Ο κ. Ηροδότου διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων χρηματοοικονομικών και στρατηγικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικοποιήσεων, αναδιαρθρώσεις χρέους, εταιρικές αναδιαρθρώσεις, πιστοληπτικές αξιολογήσεις, κ.α.

Αξιολόγηση